Mijn boeken gaan over de psychologie van goed ouder worden, over hoge levenskwaliteit op gevorderde leeftijd: mentaal, emotioneel en psychologisch. Toegankelijk geschreven, onderbouwd en met autobiografische elementen.

Te koop in elke (internet)boekhandel. Als je op deze pagina bestelt betaal je geen verzendkosten.

Zin in je Leven beschrijft de thema’s die op de Senioren leeftijd belangrijk zijn: omgaan met de grote vragen van het leven, mentale en fysieke vitaliteit, rust in je hoofd, plannen maken, goed reageren op tegenslag en geïnspireerd met pensioen gaan. En nog veel meer onderwerpen. Het boek is expliciet geschreven vanuit de vraag ‘hoe kun je je als senior verder ontwikkelen?’ Pragmatisch en onderbouwd, met inzichten van anderen en vanuit eigen ervaring.

Recensie Zin in je leven

NBD Biblion

F.M. Boon

Handreiking over de thema’s die op seniorenleeftijd echt belangrijk beginnen te worden. Zoals omgaan met de grote vragen van het leven, mentale en fysieke vitaliteit, rust in het hoofd, de betekenis van plannen maken, adequaat reageren op tegenslag, de plaats en waarde van zinvolle arbeid, goed voorbereid met pensioen gaan en open stilstaan bij het komende levenseinde. De auteur (1948) is psycholoog en onder meer master practitioner Neuro linguïstisch Programmeren. Hij heeft decennialange ervaring in het begeleiden van mensen in het verbeteren van de kwaliteit van hun leven en bij het vinden van goede antwoorden op persoonlijke en professionele vragen. Een boek dat goede tips en afwegingen biedt.

 

 

€19,50

inclusief verzendkosten

Dit boek is een praktisch pleidooi om anders en beter oud(er) te worden. Het gaat over de psychologie van nog beter ouder worden: hoe blijf je jezelf ontwikkelen, hoe vergroot je voortdurend je levenskwaliteit? En het gaat in op de noodzaak – en het plezier – je daarvoor in te spannen. Dat in contrast tot de gangbare opvatting dat je het op latere leeftijd rustig aan moet doen, rustend op je (vermeende) lauweren. Dit boek pleit ervoor de vaart in je seniorenleven te houden, actief je koers uit te zetten en het geeft duidelijke handvatten om dat te realiseren. Ambitieus ouder worden biedt een nieuw, inspirerend levensperspectief.

Recensie Ambitieus ouder worden

NBD Biblion

F.M. Boon

Praktische handreiking om zin- en inhoudsvol oud(er) te worden. De visie staat haaks op de inmiddels sleets rakende gedachte dat ouder worden gelijk staat met in rust genieten van de oude dag na een werkzaam leven. De auteur is psycholoog en hij schreef ‘Zin in je leven : positief ouder worden’ (2016)*. Hij is spreker over de kunst van aangenaam en zinvol ouder worden. Om te helpen nadenken over op een goede manier ouder te worden, komen vragen aan bod als: hoe blijf je jezelf ontwikkelen, hoe vergroot je je levenskwaliteit en wat is de betekenis ervan je daarvoor in te spannen? Een enthousiast en degelijk pleidooi om de vaart in je seniorenleven te houden, actief je koers uit te zetten met duidelijke handvatten om dat te realiseren. Een boek dat sterk past bij en aansluit bij de moderne, actieve mentaliteit en de zelfbewustheid van de babyboom-generatie.

 

€19,50

inclusief verzendkosten

Wat speelt zich af in je hoofd en hart als je op weg bent naar 80? Welke levensthema’s worden dan belangrijk? En, hoe behoud je op die leeftijd een goede kwaliteit van leven, mentaal, emotioneel en psychologisch? In dit boek beschrijft André van Leijenhorst – 70 plus, levenslooppsycholoog en expert in de psychologie van goed ouder worden – deze  levensloopvragen en geeft hij inspirerende antwoorden. Een boek met een sterk autobiografische  insteek. Toegankelijk, praktisch en persoonlijk.

Inspiratie voor een gevorderd leven vol levenskracht en levenslust!

Recensie NBD Biblion 22 juni 2022:

Welke levensthema’s worden belangrijk als je op weg bent richting de 80 jaar? En wat is er nodig voor een goede kwaliteit van leven? In dit nieuwe boek geeft zeventigplusser en levenslooppsycholoog André van Leijenhorst zijn gedachten en visie daarop vanuit zijn eigen zoek- en ontdekkingstocht. De auteur relativeert daarbij met goede redenen de waarde van al dan niet geestelijke leraren, clubjes en zingevingsadviseurs.
De combinatie van het nuchter met de voeten op de vloer staan en het diep kernachtig doordenken van de relativiteit van het eigen ik, samen met het demystificeren van gangbare gezegden als genieten van je pensioen, maken dit alles tot een waardevol boek. Het stimuleert tot echt zelf nadenken over wat ouder worden voor jezelf kan en mag betekenen en reikt zinnige vragen aan die helpen daaraan op eigen wijze inhoud te geven. Zonder iets voor te schrijven, inspireert het boek tot bewust bezig blijven met het waardevol inhoud proberen te geven aan het leven, tot het einde toe.
Recensent: F.M. Boon

Recensie door Gabriël Prinsenberg, Biographein 82, voorjaar 2022

In elf hoofdstukken belicht van Leijenhorst vanuit een sterk autobiografische insteek een aantal levensloopvragen. Allereerst definieert hij het begrip levensvragen. Wat zijn dat, vraagt hij zich af. ‘Levensvragen zijn ontwikkelingsvragen, vragen naar richtingwijzers die de weg (kunnen) aanduiden naar je gewenste vordering op je levensweg. Ze dragen bij aan een kwalitatief goed leven, naar eigen inzicht’. De auteur maakt een duidelijk onderscheid tussen levensloopvragen en loopbaanvragen. De laatste zijn sterk verbonden met de werksituatie, terwijl levensloopvragen daarboven uit gaan. Vragen als: wat houdt mij bezig in mijn leven, waar wil of moet ik mijn aandacht aan besteden en hoe zorg ik ervoor dat mijn bezigheden in de wereld harmoniëren met mijn innerlijke ontwikkeling zijn niet zomaar op een achternamiddag te beantwoorden. Ze vragen om intensieve aandacht. Die aandacht geeft de auteur terdege. Hij doet dat op een toegankelijke en persoonlijke wijze waardoor serieuze onderwerpen ontspannen bij je binnen kunnen komen en je tijdens het lezen ervaart deelgenoot te zijn van een gesprekspartner. Van Leijenhorst draait niet om de hete brij heen, ook ernstige en verdrietige onderwerpen horen bij het leven zoals ook onzekerheid, kwetsbaarheid en onbehagen. Hij verstaat de kunst om deze brede waaier van levensthema’s aanspreekbaar in het vat te gieten. G.P.

€19,50

inclusief verzendkosten